Az oldal jelenleg ZÁRVA van!
Kérem próbálkozzon újra egy későbbi időpontban.

Vásárlási feltételek

Általános szerződési feltételek
Adatkezelési tájékoztató
Általános szerződési feltételek
Impresszum

Üdvözöljük webáruházunkban! Felhívjuk figyelmét, hogy a regisztráció, illetve a megrendelés véglegesítésével Ön elfogadja az Általános Szerződési Feltételeket. Kérjük, hogy a vásárlás véglegesítése előtt figyelmesen olvassa el a dokumentumokat.A www.smart-kapcsolo.hu webáruházat Horváth Aliz egyéni vállalkozó (Smart-Kapcsoló Webáruház egyéni vállalkozás) üzemelteti. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Smart-Kapcsoló Webáruház egyéni vállalkozás (továbbiakban: Vállalkozás vagy Eladó), és a Smart-Kapcsoló Webáruház által nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél vagy Vásárló) jogait és kötelezettségeit tartalmazza (a Vállalkozás és az Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek)A Vállalkozás adatai:

Név: Horváth Aliz egyéni vállalkozó (Smart-Kapcsoló Webáruház egyéni vállalkozás)

Székhely: 7193 Regöly, Jókai utca 42.

Levelezési cím: 7193 Regöly, Jókai utca 42.

Nyilvántartási szám: 53222376

Adószám: 69465354-2-37

Kereskedelmi tevékenység nyilvántartási száma: 1/2019/R

Nyilvántartásba vevő szerv: Regölyi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője

Telefonszám: 06708840195

E-mail: smartkapcsolo@gmail.com

Honlap: www.smart-kapcsolo.hu

Bankszámlaszám: 12100011-17830892-00000000

IBAN: HU62121000111783089200000000

 

Tárhelyszolgáltató adatai:

Név: UNAS Online Kft.

Székhely: 9400 Sopron, Kőszegi út 14.

Elérhetőség: unas@unas.hu

Általános tudnivalók

A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi
szolgáltatásra, amely a www.smart-kapcsolo.hu weboldalon keresztül történik. Továbbá jelen ÁSZF
hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre Magyarország területén, amely jelen szerződésben
meghatározott Felek között jön létre. Az Smart-Kapcsoló Webáruház Online áruházban történő vásárlást
az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások
egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény ("Elkertv.") szabályozza.
Jelen Általános Szerződési Feltételek körében nem szabályozott kérdések tekintetében a Polgári
Törvénykönyv, illetve a Smart-Kapcsoló Webáruház és a Vásárló által létesített jogviszonyra vonatkozó
mindenkor hatályos jogszabályok rendelkezései irányadóak azzal, hogy jelen Általános Szerződési
Feltételek Vásárló részéről való elfogadásával a Vásárló és a Smart-Kapcsoló Webáruház esetleges
jogvitáik esetére - a pertárgy értékének függvényében - a Szekszárdi Járásbíróság, illetve a Szekszárdi
Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki.
A Smart-Kapcsoló Webáruház és a Vásárló minden olyan tényről és körülményről, illetve azok

változásáról, amelyek egymással létesített üzleti kapcsolatukat érintik - ide értve különösen a Smart-
Kapcsoló Webáruház, illetve a Vásárló adatait (székhely, képviselő, cégnév, elérhetőségek) -

haladéktalanul tájékoztatják egymást.
Az együttműködési kötelezettségét nem megfelelően teljesítő, vagy azt elmulasztó felet az ebből eredő
károkért felelősség terheli. A Smart-Kapcsoló Webáruház kizárja felelősségét a Vásárló e

kötelezettségének elmulasztásából eredő, az Ügyfelet, vagy harmadik személyeket ért károk tekintetében.
A www.smart-kapcsolo.hu oldalon keresztül történő vásárlás elektronikus úton (webáruházunkban vagy
elektronikus levélben) leadott megrendeléssel lehetséges.

A www.smart-kapcsolo.hu weboldalon keresztül bárki vásárolhat, amennyiben elfogadja a jelen ÁSZF-
ben foglaltakat. (A 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 4. § 2. pontja szerint fogyasztónak csak természetes

személy minősülhet. Nem vonatkozik ez a szabály a békéltető testületi eljárás kezdeményezési
lehetőségre.)
A megrendelés – a Vállalkozástól küldött visszaigazolással - interneten, írásban, magyar nyelven kötött,
de nem aláírt szerződésnek minősül, amely archiválásra kerül, és utólagosan hozzáférhető,
visszakereshető.
A Szerződési Feltételek alapfogalmai
Vállalkozás adatai
• Név: Horváth Aliz egyéni vállalkozó (Smart-Kapcsoló Webáruház egyéni vállalkozás)
• Székhely: 7193 Regöly, Jókai utca 42.
• Levelezési cím: 7193 Regöly, Jókai utca 42.
• Nyilvántartási szám: 53222376
• Adószám: 69465354-2-37
• Kereskedelmi tevékenység nyilvántartási száma: 1/2019/R
• Nyilvántartásba vevő szerv: Regölyi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője
• Bankszámlaszám: 12100011-17830892-00000000
• Telefonszám: 06708840195
• Internet cím:www.smart-kapcsolo.hu
• e-mail: smartkapcsolo@gmail.com
A Vásárló (Ügyfél)
Aki a Webáruház Szolgáltatást igénybe veszi, azaz a Webáruház internetes felületén keresztül árut,
szolgáltatást megrendel, vásárol.
A Szállító
A Smart-Kapcsoló Webáruház által megbízott szállítmányozó cég (futárszolgálat).
Webáruház Szerződési Feltételek közzététele
A Webáruház Szerződési Feltételek Vásárló által történő elfogadása a Webáruház-szolgáltatás
igénybevételének előfeltétele. A Feltételek elfogadásának minősül, ha a Vásárló a szolgáltatást igénybe
veszi, regisztrációját véglegesíti, illetve az árut megrendeli/megvásárolja.
A Webáruház Szerződési Feltételek hatálya
A Smart-Kapcsoló Webáruház fenntartja a jogot, hogy a Webáruház Szerződési Feltételeket részben vagy
egészben bármikor módosíthassa. A Webáruház Szerződési Feltételek és annak mindenkori módosítása a
közzétételkor lép hatályba. A Webáruház Szerződési Feltételek mindaddig hatályban maradnak, amíg a
Webáruház-szolgáltató a Webáruház-szolgáltatást biztosítja.
A módosításról a Smart-Kapcsoló Webáruház rövid felhívás formájában tájékoztathatja Felhasználóit. A
módosítást követően a Szolgáltatás használata a jelen ÁSZF módosításának elfogadását jelenti.

Regisztráció

A www.smart-kapcsolo.hu oldalon történő vásárláshoz nem szükséges regisztráció, azonban a visszatérő
vásárlóknak a regisztráció megkönnyíti a vásárlást, illetve lehetővé teszi a rendelés státuszainak nyomon

követését.
A regisztráció során kötelezően kitöltendő adatok a Vásárló e-mail címe, telefonszáma, pontos neve,
székhelye, levelezési címe, e-mail címe, cég esetén adószáma és telefonszáma.
Az Ügyfél a Weboldalon történő regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF és a Weboldalon közzétett
Adatvédelmi nyilatkozat feltételeit megismerte és elfogadja, az Adatvédelmi nyilatkozatban foglalt
adatkezelésekhez hozzájárul.
A Szolgáltatót a Vásárló által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási
késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A Vállalkozást nem
terheli felelősség az abból adódó károkért, ha az Ügyfél jelszava illetéktelenek számára bármely ̶ nem a
Vállalkozásnak felróható ̶ okból hozzáférhetővé válik. A hibásan rögzített adatok megváltoztatására,
bejelentkezés után, az Adatmódosítás menüpontban van lehetőség. Aktív rendelést érintő adatok
módosítására az Ügyfélszolgálati telefonszámokon, vagy központi e-mail címünkön van lehetőség.

Regisztráció törlése

Ügyfél jogosult a regisztrációját bármikor törölni az ügyfélszolgálatnak küldött e-mail üzenettel. Az
üzenet megérkezését követően a Szolgáltató köteles haladéktalanul gondoskodni a regisztráció törléséről.
Az Ügyfél felhasználói adatai a törlést követően azonnal eltávolításra kerülnek a rendszerből; ez azonban
nem érinti a már leadott rendelésekhez kapcsolódó adatok és dokumentumok megőrzését, nem
eredményezi ezen adatok törlését. Az eltávolítás után az adatok visszaállítására többé nincs mód.
A felhasználói hozzáférési adatok (így különösen a jelszó) titokban tartásáért kizárólag az Ügyfél a
felelős. Amennyiben Ügyfél tudomást szerez arról, hogy a regisztráció során megadott jelszavához
jogosulatlan harmadik személy hozzájuthatott, köteles haladéktalanul megváltoztatni jelszavát, ha pedig
feltételezhető, hogy a harmadik személy a jelszó használatával bármilyen módon visszaél, köteles
egyidejűleg értesíteni a Szolgáltatót.
Ügyfél vállalja, hogy a regisztráció során megadott személyes adatokat szükség szerint frissíti annak
érdekében, hogy azok időszerűek, teljesek és a valóságnak megfelelőek legyenek.

Megrendelés

A www.smart-kapcsolo.hu oldalon keresztül történő vásárlás elektronikus úton (pl. webáruházunkban
vagy elektronikus levélben) leadott megrendeléssel lehetséges.
A vásárolt áruk lényeges tulajdonságait, jellemzőit, az áruk használatára vonatkozó utasításokat a konkrét
árucikk információs oldaláról, vagy a termékhez mellékelt használati utasításból lehet részletesen
megismerni. A termékoldalon található adatok tájékoztató jellegűek. A képek esetenként illusztrációk, a
színek nem mindig felelnek meg a valóságnak.
A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett összeg, amely forintban értendő és az általános
forgalmi adót tartalmazza. A csomagolás és kiszállítás (fuvardíj, postaköltség) költségeiről a Szállítási
feltételek pont alatt adunk tájékoztatást.
A www.smart-kapcsolo.hu oldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát fenntartjuk azzal,
hogy a módosítás a www.smart-kapcsolo.hu oldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A
módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja.
A megrendelések akkor jönnek létre, amikor a Vásárló a Megrendelést végső formájában jóváhagyja. A
Smart-Kapcsoló Webáruház fenntartja magának a jogot, hogy a megrendelések beérkezésekor,
amennyiben a megrendelő adatainak valódisága kérdéses vagy értelmezhetetlen, az adatokat törölje, és az
ezekkel az adatokkal feladott megrendeléseket érvénytelennek minősítse.
A Vásárlónak a megrendelés leadására bármilyen időpontban lehetősége van. A rendelésről először egy
automata visszajelzést kap, ami csak annak tényét rögzíti, hogy a megrendelés a honlapon keresztül
megérkezett, de ez a visszaigazolás nem minősül a Vásárló ajánlata elfogadásának. Ha az automata
visszaigazoló e-mail értesítés az Ügyfél adatait tévesen tartalmazza (pl. név, szállítási cím, telefonszám,
stb.), Ügyfél köteles ennek tényét – a helyes adatok megadásával egyidejűleg – Vállalkozással e-mail

útján haladéktalanul közölni. Amennyiben az Ügyfél a megrendelésétől számított 24 órán belül nem kapja

meg az automata visszaigazoló e-mailt, úgy kérjük, mindenképp vegye fel a kapcsolatot a Smart-
Kapcsoló Webáruházzal.

A Smart-Kapcsoló Webáruház a megrendelés megérkezését követően visszaigazolja a vásárlást
elektronikus úton (e-mailben). A szerződés a Felek között ezen a visszaigazolással jön létre. Ha ez a
visszaigazolás az ajánlat elküldésétől számított 48 órán belül az Ügyfél részére nem érkezik meg, akkor a
Vállalkozás ajánlati kötöttsége, illetve az Ügyfél bárminemű kötelezettsége minden további feltétel
nélkül, automatikusan megszűnik.
A megrendelések feldolgozás munkanapokon, hétfőtől péntekig 9 óra és 16 óra között történik.
A munkaszüneti napokon (hétvégéken és ünnepnapokon) leadott rendelések esetében a rendelések
feldolgozása az első munkanapon kezdődik.

Megrendelés módosítása, visszavonása

Amennyiben a Smart-Kapcsoló Webáruház a Vásárló már leadott megrendelését nem vagy nem a kért
megrendelés szerint tudja teljesíteni, úgy a Smart-Kapcsoló Webáruház köteles az eltérésről a Vásárlót
írásban vagy szóban értesíteni. Amennyiben a Vásárló a Smart-Kapcsoló Webáruház eltérésről szóló
értesítésére nem reagál, akkor a Kereskedő jogosult a megrendelést a Vásárló egyértelmű visszajelzéséig,
az értesítést követő maximum 2 munkanapig visszatartani. A Smart-Kapcsoló Webáruház a Vásárló
írásbeli visszajelzése szerint köteles teljesíteni a megrendelést, melyet a Vásárló köteles elfogadni és a
fizetési kötelezettségét teljesíteni, függetlenül attól, hogy eredetileg milyen tartalmú megrendelést adott
le.
Az Eladó fenntartja a jogot, hogy az Ügyfél által leadott Megrendelést elutasítsa, vagy az abban szereplő
Termékek mennyiségétől – a készlettől függően – kevesebbet igazoljon vissza. Erről a Vásárlót e-mailen
értesíti. Ilyen esetben az Eladó a Vásárló által már kifizetett, azonban az Eladó által vissza nem igazolt
Termékek vételárát a Vásárló részére visszatéríti.
A webáruház kereskedelmi rendszerben rögzített, de le nem zárt rendeléseket 2 óra után a rendszer
automatikusan érvényteleníti/törli.
A megrendelés jóváhagyása után elektronikusan a megrendelés már nem törölhető. A megrendelés
visszavonását a Vásárló a www.smart-kapcsolo.hu weábáruház Kapcsolat menüpontjában megadott
elektronikus levelezési címen, illetve telefonszámon teheti meg. A megrendelés visszavonása csak a
postázás, illetve a futárszolgálat részére történő átadás előtt lehetséges. A Vásárlót terhelik a megrendelés
utólagos módosításának/visszavonásának többletköltségei. A többletköltségeket a Smart-Kapcsoló
Webáruház írásos dokumentumai (pl. számla) alapján kell a Vásárlónak, a Smart-Kapcsoló Webáruház
részére megtéríteni.
A Smart-Kapcsoló Webáruház teljes körűen kizárja felelősségét az olyan igények, kárkövetelések,
jogviták tekintetében, amelyek olyan ténybeli alapon jönnek létre, hogy a Vásárló részéről megadott

titkos jelszó - vagy a Vásárló által már megváltoztatott jelszó - illetéktelen személyek részére a Smart-
Kapcsoló Webáruház-n kívülálló bármely okból hozzáférhetővé vált.

Felek rögzítik, hogy a teljesítéssel kapcsolatos kárveszély az áru átadásával száll át a Vásárlóra.
A folyamatos áremelkedések miatt a Smart-Kapcsoló Webáruház nem készletről foglalt termékeinél nem
minden esetben tudja biztosítani a feltüntetett árakat, az ebből adódó kellemetlenségekért a felelősséget
nem vállalja.
Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, különös
tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától
jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft-os vagy "1" Ft-os árra, akkor a Szolgáltató
nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást,
amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.

Fizetési feltételek

A Vásárló a vásárolt áruk ellenértékét teljesítheti előreutalással a Vállalkozás számlaszámára (12100011-
17830892-00000000), vagy az áruk átvételénél utánvétellel.
Előre utalással történő fizetés választása esetén, a megrendelés visszaigazolása után az Eladó elektronikus
értesítőt küld, mely tartalmazza a banki utaláshoz szükséges adatokat és az utalandó összeget.
A Foxpost csomagautomatákban csak bankkártyás fizetésre, a házhozszállítást végzó futárcégnél
készpénzes fizetésre van lehetőség.
Az utánvéttel kiszállított áru ellenértékének rendezése, illetve a rendezés elmaradása tekintetében az
igénybe vett szállító cég nyilatkozata tekintendő hitelesnek és irányadónak.
Amennyiben a szállító cég az utánvét összegét valamilyen okból kifolyólag nem szedte be, a Vásárló
köteles 1 napon belül írásban értesíteni a Smart-Kapcsoló Webáruház-at, és haladéktalanul átutalni a
számla végösszegét.
A teljesítéssel egy időben a Smart-Kapcsoló Webáruház a megfelelő számlát a Vásárló rendelkezésére
bocsátja.
A számlán minden rögzített Megrendelés esetében feltüntetésre kerül a megvásárolni kívánt Termékek
vételára, a fizetési mód, illetve a fizetési határidő. Az Eladó – a hatályos jogszabályoknak megfelelő –
számlát állít ki a megrendelt és kiszállításra kerülő Termékekről. A Vásárló felelőssége, hogy a kiállításra
kerülő számlához, minden, rá vonatkozó adatot – a valóságnak megfelelően – rögzítsen. Ennek
elmulasztása, illetve hiányos vagy hibás rögzítése esetén az Eladó nem kötelezhető új számla kiállítására.
A Vásárló a számla tartalmával kapcsolatban kizárólag a számla átvételét követő 3 munkanapon belül
jelenthet be kifogást. A kifogás bejelentésére szóban és írásban (postai út, fax, e-mail) kerülhet sor. A
kifogásának pontosan tartalmaznia kell, hogy a számla melyik részével, milyen adatával kapcsolatban és
milyen tartalmú kifogást jelent be a Vásárló, nem elégséges csak a számla sorszámára hivatkozni. A
kifogás bejelentése nem mentesíti a Vásárlót a teljesítés azon része alól, mellyel szemben nem jelentett be
kifogást. A kifogásra 3 napon belül a Smart-Kapcsoló Webáruház írásban (postai út, e-mail) köteles
választ adni, vagy annak elfogadása esetén jóváíró számlát küldeni. Amennyiben a Vásárló a válaszra 3
napon belül szóban vagy írásban (postai út, e-mail) nem válaszol, úgy a felek a Smart-Kapcsoló
Webáruház válaszát elfogadottnak tekintik, azzal kapcsolatban újabb kifogás benyújtásának már nincs
helye.
Felek kikötik, hogy a Vásárló kizárólagosan a számla tényleges kifizetésével szerzi meg a megrendelt
áruk feletti tulajdonjogot.
Előfordulhat, hogy a honlapunkon szereplő egyes termékek gyártása megszűnik. Erre tekintettel Eladó
fenntartja a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészben.
Részben történő teljesítés kizárólag a Vásárlóval történő egyeztetést követően kerülhet sor. A termék
vételárának előre történő kiegyenlítése esetén visszautalásra kerül az összeg a Vásárló részére 5
munkanapon belül.
A Vásárló a részére leszállított áru mennyiségét és minőségét köteles haladéktalanul ellenőrizni. A
termékeken észlelt sérülés esetén kérje jegyzőkönyv felvételét. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli
reklamációt nem áll módunkban elfogadni. Amennyiben a Vásárló a megrendelt áru átvételét követő
tizennégy munkanapon belül nem él - a fentiek szerint, írásban - minőségi kifogással a leszállított áruval
kapcsolatban, úgy az áru mennyiségét és minőségét visszavonhatatlanul hiánytalannak, illetve
kifogástalannak ismeri el.

Szállítási feltételek, szállítási díjak

A rendelések kiszállítási díját honlapunk automatikusan számítja. Aktuális kiszállítási díjaink a következő
szerint alakulnak.
Szállítás csomagautomatába:
Foxpost csomagautomatába történő szállítás (Megrendelég végösszege 20.000 Ft alatt): 699 Ft
Foxpost csomagautomatába történő szállítás (Megrendelég végösszege 20.000 Ft felett): Ingyenes

Házhozszállítás:
Házhozszállítás Foxpost futárszolgálattal (Megrendelés végösszege 10.000 Ft alatt) 1890 Ft
Házhozszállítás Foxpost futárszolgálattal (Megrendelés végösszege 10.000 Ft felett – 40.000 Ft alatt):
1290 Ft
Házhozszállítás Foxpost futárszolgálattal (Megrendelés végösszege 40.000 Ft felett): Ingyenes
Az Eladó a szállítást kizárólag magyarországi címre vállalja.
Kiszállítás előreutalással: A Vásárló a Szolgáltató számlaszámára előzetesen utalja át az összeget, mely
együttesen tartalmazza az áru(k) ellenértékét és a szállítási - kezelési költséget.
Kiszállítás utánvéttel: Az összeget a Vásárló az átadó szolgálat munkatársának fizeti, mely együttesen
tartalmazza az áru(k) ellenértékét és a szállítási - kezelési költséget. A szállítási díjat a vásárlás befejezése
előtt Webáruházunk kijelzi a Vásárló számára.
A futárszolgálat kétszeri kézbesítést kísérel meg, az át nem vett csomagok szállítási költségét a Vásárlóra
terheljük, újra küldését kizárólag a csomag ellenértékének előre történő átutalása esetén áll módunkban
ismételten elindítani. Kizárólag abban az esetben rendelje meg a kívánt termékeket, amennyiben a
csomag átvételekor ki tudja fizetni annak díját a futárnak.
Az Eladó előzetesen tájékoztatja a Vásárlót a Termék kiszállításának várható időpontjáról, azonban a
Termékek szállításával kapcsolatos értesítések és közlések – különös tekintettel a szállítás várható
időpontjára – tájékoztató jellegűek, azok nem válnak a szerződés részévé. Ennek alapján sem az Eladó,
sem a Vásárló nem fordulhat kártérítési igénnyel a másik félhez a szállítással kapcsolatban tett
nyilatkozatokban, tájékoztatásokban rögzítettek meghiúsulása, illetve elmaradása esetén.
A termékek mennyiségi és minőségi átvétele a megrendelt termékek kézbesítésekor a futár jelenlétében
történik a Vásárló által. Ennek keretében a Vásárló a csomag kibontásával egyidejűleg a futár jelenlétében
köteles meggyőződni a Termék észlelhető hibáiról. Amennyiben a Vásárló a csomag kibontásakor észleli,
hogy a Termék sérült, esztétikai vagy egyéb hibával rendelkezik, köteles a szállítóval jegyzőkönyvet
kitöltetni.
Az áruszállítást a megrendelést követő 1-7 munkanapon belül a Smart-Kapcsoló Webáruház teljesíti.
Amennyiben nem tudja a megadott határidőn belül teljesíteni a szállítást, úgy a vásárlót erről
haladéktalanul értesíti.
Az Eladó nem vonható felelősségre a Vásárlót vagy bármely harmadik félt érintő semminemű kárért,
amely az Eladó szerződéses kötelezettségének teljesítéséből fakad. Az Eladó nem felelős semmilyen
kárért, amely a termékek használatából ered. Az Eladó nem felel a termékekben a Szállító részére történő
átadást követően bekövetkezett kárért, a szállításból eredő bármilyen probléma a futárszolgálat felelősségi
körébe tartozik.
A szállítási díj változtatásának jogát fenntartjuk azzal, hogy a módosítás a www.smart-kapcsolo.hu
weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek
vételárát nem befolyásolja.

Elállás joga, termékek/szolgáltatások, amelyekre nem biztosított az elállás joga

A Vásárló az áru átvételétől számított 14 munkanapon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől a
45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20.§ szerint. A Vásárló az elállás jogát attól a naptól kezdve
gyakorolhatja, amikor az árut átvette. Az árut és tartozékait sérülésmentesen és hiánytalanul kell a
Vásárlónak a Smart-Kapcsoló Webáruház részére visszajuttatni. Az elállási jog gyakorlása esetén a
termék visszaküldésének költségét a vásárló viseli. Az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kár
megtérítése a Vásárló kötelessége.
Abban az esetben, ha a terméket a Fogyasztó használatba vette, és nem tudja sérülésmentesen
visszajuttatni, ezáltal az eredeti állapot nem állítható helyre, akkor a Vállalkozás érvényesítheti az ebből
eredő kárának megtérítését. A Fogyasztó felel a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének
megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért.

Amennyiben élni szeretne elállási jogával annak jelzését megteheti a megadott elérhetőségeink
valamelyikén írásban, vagy telefonon. Az ehhez szükséges formanyomtatvány letölthető honlapunkon. A
jog gyakorlása határidőben történik, ha a nyilatkozatot a 14 napos határidő lejárta előtt elküldték. A
nyilatkozat 14 napon belüli elküldését a Fogyasztónak kell igazolnia.
A termék átvételi időpontja: házhozszállítás esetében a futártól, vagy a csomagautomatából illetve a Posta
Pontnál történő átvétel időpontja. Az átvétel időpontjai a futártól, illetve az átvételi pontnál kapott
bizonylattal bizonyíthatóak.
Amennyiben a Vásárló élni kíván az elállási jogával, a Smart-Kapcsoló Webáruház a vételárat az áru
visszaérkezését követően haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül – kizárólag átutalás formájában -
visszatéríti a vásárló számára. A visszatérítésre csak a termék hiánytalan (összes tartozék, garancialevél)
visszajuttatását követően válik jogosulttá a Vásárló.
A Vállalkozás a visszatérítendő összeget mindaddig visszatarthatja, ameddig a Fogyasztó a terméket nem
szolgáltatta vissza, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte.
A Szolgáltatónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék
visszaküldésének költségének kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli.
A Fogyasztót a 14 napon belüli indokolás nélkül megillető elállási és felmondási jog alóli kivételeket a
Korm. rendelet 14. pontja részletezi.
A Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése írja elő, hogy ha a szerződés megkötését megelőzően a Vállalkozás
nem ad tájékoztatást az indokolás nélküli felmondás lehetőségéről, határidejéről, feltételeiről, illetve a
nyilatkozat-mintáról – úgy az indokolás nélküli felmondás lehetősége 12 hónappal meghosszabbodik. Ha
e 12 hónapon belül megadja a tájékoztatást, akkor a felmondásra nyitva álló határidő e tájékoztatás
közlésétől számított tizennegyedik napon jár le.
A Vállalkozás a szerződés előtti tájékoztatási kötelezettségének jelen ÁSZF 5. és 9. pontjaiban, valamint
az ÁSZF mellékletében, illetve a megrendelés visszaigazolásakor tesz eleget.

Garancia és szavatosság

A termékek jótállásával, kellék-, vagy termékszavatosságával összefüggésben a 2013. évi V. törvény (új
Ptk.) rendelkezései szerint kell eljárni (Jótállás: 6:171. § - 6:173. §, kártérítési igény: 6:174. §; Hibás
teljesítés: 6:157. § - 158. §, 177. § - 178. §; Kellékszavatosság: 6:159. § - 6:167. §; Termékszavatosság:
6:168. § - 6:170. §).
A Smart-Kapcsoló Webáruház az általa értékesített árukat minden esetben – a gyártó illetve az első
forgalomba hozó által biztosított – a hazai szabványoknak és kereskedelmi előírásoknak megfelelő
minőségben szállítja. De mivel semmilyen joggal, felhatalmazással és technikai feltétellel nem
rendelkezik, hogy minden egyes termék minőségét megvizsgálja, ezért áthárít minden olyan felelősséget,
ami esetlegesen az általa forgalmazott termékekkel kapcsolatos károkból fakad, különösen abban az
esetben, ha termék rendelkezik a gyártó minőségi, ill. megfelelőségi nyilatkozatával.
Az érintett termékekre, jótállás esetében a Ptk. és a 151/2003. (IX.22.) Kormányrendelet az irányadó.
A Vásárló e tárgykörben igényét csak a Smart-Kapcsoló Webáruház ügyfélszolgálatán jelentheti be.
Készülékek esetében, a gyártó által a garancia/jótállási jegyen feltüntetett szakszervizekben lehet a
készüléket javíttatni.
Az igény bejelentéshez a Vásárló köteles bemutatni az eredeti számlát, vagy nyugtát, a garancia/jótállási
jegyet (amennyiben az járt az áruhoz), valamint a szavatossági/garanciális problémával érintett árut. A
bejelentés költségei - ideértve az áru visszaszállításának költségeit - vonatkozó, külön megállapodás
hiányában a Vásárlót terhelik.
Amennyiben a bevizsgáló szakszerviz állásfoglalása szerint a Vásárló a részére értékesített termékkel
kapcsolatban alaptalanul élt reklamációval, a termék bevizsgálásának költségei a Vásárlót terhelik, és a
Smart-Kapcsoló Webáruház a bevizsgálás költségeit haladéktalanul továbbszámlázza a Vásárló felé.
Amennyiben a kifogás alapos, a javítás, ill. kártalanítás a garancia, vagy jótállási jegyben foglaltak szerint
történik, minden más esetben a vonatkozó törvényekben meghatározott módon történik.

A Vásárló a megalapozatlan reklamáció esetén - a bevizsgálás költségein felül - haladéktalanul köteles
megtéríteni a Smart-Kapcsoló Webáruház részére a termék kicserélésével kapcsolatosan felmerült összes
költséget, ide értve azt is, hogy amennyiben a bevizsgálásra visszaadott termék eredeti áron nem
értékesíthető újra, a különbözetet a Vásárló köteles megtéríteni a Smart-Kapcsoló Webáruház részére.

Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?
Ön a hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári
Törvénykönyv szabályai szerint.
Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?
Ön – választása szerint–az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:
Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése
lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna.
Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás
arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja
vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is
áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott
okot.
Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?
Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől
számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől
számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.
Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?
Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.
Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?
A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén
túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket a Smart-Kapocsoló Webáruház adta.. A
teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által
felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával
Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – az 1. pontban meghatározott jogát vagy
termékszavatossági igényt érvényesíthet.
Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?
Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.
Milyen esetben minősül a termék hibásnak?
A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi
követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő
tulajdonságokkal.
Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül
érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.
Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben

gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.
A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?
A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani
tudja, hogy:
– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető
vagy
– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
– A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
Viszont ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre,
egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes
érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó
kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

Jótállás

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?
A Szolgáltató hibás teljesítés esetén, az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról
151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján 1 év jótállásra köteles.
Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?
Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?
A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka
a teljesítés után keletkezett.
Viszont ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási
igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó
jogok az 1. és a 2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.
A vásárló bejelentheti jótállási vagy szavatossági igényét a Szolgáltatónak küldött levélben, vagy
elektronikus levélben. A levélnek tartalmaznia kell:
- a vásárló nevét, címét,
- a termék megnevezését, vételárát,
- a vásárlás időpontját,
- a hiba bejelentésének időpontját,
- a hiba leírását,
- a vásárló által érvényesíteni kívánt igényt.

Jogérvényesítési lehetőségek

Panaszügyintézés
Az Ügyfél a termékkel vagy a Vállalkozó tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi
elérhetőségeken terjesztheti elő:
Székhely cím: 7193 Regöly, Jókai utca 42.
Telefonszám: + 36 70 8840195
Kapcsolattartó személy: Horváth Aliz
E-mail: smartkapcsolo@gmail.com
Egyéb jogérvényesítési, vitarendezési lehetőségek
Bejegyzés a Vásárlók könyvébe: A vásárlók könyve a Vállalkozó székhelyén elérhető. Az ide írt
bejegyzésekre a Vállalkozó 30 napon belül írásban válaszol.
Online vitarendezési platform: itt a regisztrációt követően elektronikusan küldhető be a panasz, a
következő oldalon elérhető: http://ec.europa.eu/odr

Fogyasztóvédelmi hatóságoknál történő panasztétel. Amennyiben Vásárló fogyasztói jogainak
megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz.
A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.
Békéltető testület eljárását kezdeményezheti az Ügyfél a Vállalkozóval szemben a felmerülő vitás ügyek
egyszerű, gyors, bíróságon kívüli rendezése céljából.
A Vállalkozás a békéltető testületi eljárásban együttműködik.
A Vállalkozó székhelye szerint illetékes békéltető testület:
Tolna Megyei Békéltető Testület
Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.
Telefonszáma: (74) 411-661
Fax száma: (74) 411-456
E-mail cím: kamara@tmkik.hu
Az ügyfél lakcímének megfelelően illetékes Békéltető Testületek elérhetőségei:
Baranya Megyei Békéltető Testület
Címe: 7625 Pécs, Majorosy Imre u. 36.
Levelezési címe: 7602 Pécs, Pf. 109.
Telefonszáma: (72) 507-154
Fax száma: (72) 507-152
Elnök: Dr. Bodnár József
E-mail cím: kerelem@baranyabekeltetes.hu, info@baranyabekeltetes.hu
Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület
Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
Telefonszáma: (76) 501-525, (76) 501-532
Fax száma: (76) 501-538
Elnök: Dr. Horváth Zsuzsanna
E-mail cím: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu
Békés Megyei Békéltető Testület
Címe: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
Telefonszáma: (66) 324-976, 446-354, 451-775
Fax száma: (66) 324-976
Elnök: Dr. Bagdi László
E-mail cím: bekeltetes@bmkik.hu; bmkik@bmkik.hu
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület
Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
Telefonszáma: (46) 501-091, 501-870
Fax száma: (46) 501-099
Elnök: Dr. Tulipán Péter
E-mail cím: bekeltetes@bokik.hu
Budapesti Békéltető Testület
Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
Telefonszáma: (1) 488-2131
Fax száma: (1) 488-2186
Elnök: Dr. Baranovszky György
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu
Csongrád Megyei Békéltető Testület
Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék
Fax száma: (62) 426-149

Elnök: Dr. Horváth Károly
E-mail cím: info@csmkik.hu
Fejér Megyei Békéltető Testület
Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúséta tér 4-6.
Telefonszáma: (22) 510-310
Fax száma: (22) 510-312
Elnök: Dr. Vári Kovács József
E-mail cím: fmkik@fmkik.hu; bekeltetes@fmkik.hu
Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület
Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
Telefonszáma: (96) 520-202; 520-217
Fax száma: (96) 520-218
Elnök: Horváth László
E-mail cím: bekeltetotestulet@gymskik.hu
Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület
Címe: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.
Ügyintézés helyszíne: 4025 Debrecen Vörösmarty u. 13-15.
Telefon: 06-52-500-710, 06-52-500-745
Fax: 06-52-500-720
Elnök: Dr. Hajnal Zsolt
E-mail cím: bekelteto@hbkik.hu
Heves Megyei Békéltető Testület
Címe: 3300 Eger, Faiskola út 15.
Levelezési címe: 3301 Eger, Pf. 440.
Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék
Fax száma: (36) 323-615
Elnök: Dr. Gordos Csaba
E-mail cím: bekeltetes@hkik.hu
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület
Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8.
Telefonszáma: (56) 510-610
Fax száma: (56) 370-005
Elnök: Dr. Lajkóné dr. Vígh Judit
E-mail cím: bekeltetotestulet@jnszmkik.hu
Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület
Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.
Telefonszáma: (34) 513-010
Fax száma: (34) 316-259
Elnök: Dr. Rozsnyói György
E-mail cím: bekeltetes@kemkik.hu
Nógrád Megyei Békéltető Testület
Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a
Telefonszám: (32) 520-860
Fax száma: (32) 520-862
Elnök: Dr. Pongó Erik
E-mail cím: nkik@nkik.hu
Pest Megyei Békéltető Testület
Címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. emelet 240.
Telefonszáma: 06-1-269-0703

Fax száma: 06-1-269-0703
Elnök: dr. Csanádi Károly
E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu
Somogy Megyei Békéltető Testület
Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6.
Telefonszáma: (82) 501-000
Fax száma: (82) 501-046
Elnök: Dr. Novák Ferenc
E-mail cím: skik@skik.hu
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület
Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.
Telefonszáma: (42) 311-544, (42) 420-180
Fax száma: (42) 420-180
Elnök: Görömbeiné dr. Balmaz Katalin
E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu
Tolna Megyei Békéltető Testület
Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.
Telefonszáma: (74) 411-661
Fax száma: (74) 411-456
Elnök: Dr. Gáll Ferenc
E-mail cím: kamara@tmkik.hu
Vas Megyei Békéltető Testület
Címe: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.
Telefonszáma: (94) 312-356
Fax száma: (94) 316-936
Elnök: Dr. Kövesdi Zoltán
E-mail cím: vmkik@vmkik.hu
Veszprém Megyei Békéltető Testület
Címe: 8200 Veszprém, Budapest u. 3.
Telefonszáma: (88) 814-111
Fax száma: (88) 412-150
Elnök: Dr. Vasvári Csaba
E-mail cím: info@bekeltetesveszprem.hu
Zala Megyei Békéltető Testület
Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24.
Telefonszáma: (92) 550-513
Fax száma: (92) 550-525
Elnök: Dr. Molnár Sándor
E-mail cím: zmkik@zmkik.hu; zmbekelteto@zmkik.hu

Kötelezettségek megszegésének jogkövetkezményei

A Vásárló fizetési késedelme esetén a mindenkori jegybanki alapkamat kétszerese mértékű késedelmi
kamat fizetésére köteles a vonatkozó számlán feltüntetett fizetési határidőt követő naptól. A számla
kiegyenlítésének a napja a számla ellenértékének a Smart-Kapcsoló Webáruház bankszámláján való
jóváírásának napja.
Amennyiben a Vásárló az átutalásos fizetési számla kapcsán fennálló fizetési kötelezettségét, nem teljesíti
határidőre, maradéktalanul, úgy a Smart-Kapcsoló Webáruház az Vásárló részére addig biztosított fizetési
kedvezményét jogosult egyoldalúan, azonnali hatállyal megvonni. Erről az Ügyfelet írásban (e-mail,
levél, fax) értesíti 5 munkanapon belül a Smart-Kapcsoló Webáruház Fizetési késedelem és hitelkeret
túllépés esetében a Vásárló egyéb írásbeli megegyezés hiányában, kizárólag készpénzes vásárlásra

jogosult.
Amennyiben a Smart-Kapcsoló Webáruház a Vásárló tartozásainak behajtása érdekében harmadik fél
(ügyvéd, követelések behajtásával, kétes kintlévőségek kezelésével foglalkozó gazdasági társaság)
közreműködését veszi igénybe, ennek költségei a Vásárlót terhelik.

Az online értékesítésre vonatkozó speciális rendelkezések

A Weboldalra bármely Felhasználó/Ügyfél beléphet. Az Smart-Kapcsoló Webáruház fenntartja a jogot,
hogy az Ügyfélnek/Vásárlónak a Megrendelés leadásához való jogosultságát és hozzáférését és/vagy
valamely fizetési mód választását majd alkalmazását korlátozza, amennyiben az adott Ügyfél/Vásárló a
Weboldalon végzett tevékenységével veszélyeztetheti a Weboldal zavartalan működését és/vagy
tevékenységével a Smart-Kapcsoló Webáruház-nak kárt okozhat. Ezen esetben az Ügyfél/Vásárló a
Smart-Kapcsoló Webáruház-hoz fordulhat, ahol a korlátozás(ok) indokairól tájékoztatást kap.
Az Ügyfél a Termék forgalmazójával kapcsolatba léphet a terméklapon a „Kapcsolat” menüpontban
feltüntetett elérhetőségeken. A Termék forgalmazója az általa kapcsolatfelvétel céljára megadott
információk valósságáért és helyességéért felel.

Adatkezelés

A webáruház használata során a Smart-Kapcsoló Webáruház részére rendelkezésére bocsátott személyes
adatokat bizalmasan kezeli, és nem adja ki további fél számára, kivéve abban az esetben amennyiben az a
megrendelés kézbesítését végző Szállító.
Adatai törlését, módosítását bármikor kérheti írásban a smartkapcsolo@gmail.com e-mail címen.
A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a polgári törvénykönyv, a
45/2014. (II. 26.) Korm. Rendelet, és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az
információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv.
rendelkezései az irányadók..
A Vásárló az első megrendelés megadása előtt köteles megismerni, és elfogadni jelen Általános
Szerződés Feltételek tartalmát. A megrendelés megadása a jelen Általános Szerződés Feltétel
megismerésének, és a benne foglalt rendelkezések elfogadásának minősül.

Egyéb rendelkezések

A www.smart-kapcsolo.hu oldalon való vásárlás feltételezi az Ügyfél részéről az Internet technikai és
műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.
A Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a Weboldalra való csatlakozás miatt következett be.
Az Ügyfelet terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.
A Vásárló jelen Általános Szerződési Feltételek elfogadásával kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy adatait
a Smart-Kapcsoló Webáruház a jogszabályi előírások alapján, kizárólag kereskedelmi tevékenysége
teljesítése során kezelje, rögzítse. A Smart-Kapcsoló Webáruház gondoskodik a Vásárló személyes
adatainak védelméről az 1998. évi VI. és a 2011. évi CXII. törvény előírásai alapján.
A Vásárló hozzájárul ahhoz, hogy részére a Smart-Kapcsoló Webáruház akár írásban, akár elektronikus
úton híranyagokat továbbítson a közöttük fennálló kereskedelmi kapcsolat alapján.
A Smart-Kapcsoló Webáruház által híranyagként megküldött ajánlatok csak tájékoztató jellegűek, azok
közvetlen szerződéses ajánlatnak nem minősülnek.
A Smart-Kapcsoló Webáruház által a webáruházban megjelenített termék képek eltérhetnek a valóságtól,
bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek.
A Smart-Kapcsoló Webáruház semmilyen felelősséget nem vállal, az általa közzétett információk
helyességéért.
Áraink forintban értendők és az ÁFA-t tartalmazzák. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága

ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék
közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt
megjelenő "0" Ft-os vagy "1" Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani,
hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási
szándékától.
Az Eladó nem vonható felelősségre a Vásárlót vagy bármely harmadik félt érintő semminemű kárért,
amely az Eladó szerződéses kötelezettségének teljesítéséből fakad. Az Eladó nem felelős semmilyen
kárért, amely a Termékek használatából ered. Az Eladó nem felel a Termékekben a futárszolgálat részére
történő átadást követően bekövetkezett kárért, a szállításból eredő bármilyen probléma a futárszolgálat
felelősségi körébe tartozik.
A jelen Általános Szerződési Feltételek minden, a Smart-Kapcsoló Webáruház-zal létesített szerződés
kapcsolat elválaszthatatlan részét képezik.

Adatkezelési tájékoztató
A SZABÁLYZAT CÉLJA

A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse a Smart-Kapcsoló Webáruház (Horváth Aliz egyéni vállalkozó, székhely: 7193 Regöly, Jókai utca 42., Nyilvántartási szám: 53222376, adószám: 69465354-2-37, kereskedelmi tevékenység nyilvántartási száma: 1/2019/R) által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket és a Vállalkozás adatvédelmi és adatkezelési politikáját.

A Smart-Kapcsoló Webáruház (Horváth Aliz egyéni vállalkozó,) (a továbbiakban: Vállalkozó) a www.smart-kapcsolo.hu Webáruház (a továbbiakban: Webáruház) működtetése során a Honlapra látogatók, a Honlapon regisztrálók, illetve azon vásárlók, (a továbbiakban együttesen Érintett) adatait kezeli.

A jelen Szabályzat célja, hogy a Vállalkozás által nyújtott szolgáltatások minden területén, minden egyén számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi feldolgozása során (adatvédelem).

A VÁLLALKOZÁS, MINT ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE

Név: Horváth Aliz egyéni vállalkozó (Smart-Kapcsoló Webáruház egyéni vállalkozás)

Székhely: 7193 Regöly, Jókai utca 42.

Levelezési cím: 7193 Regöly, Jókai utca 42.

Nyilvántartási szám: 53222376

Adószám: 69465354-2-37

Kereskedelmi tevékenység nyilvántartási száma: 1/2019/R

Nyilvántartásba vevő szerv: Regölyi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője

Telefonszám: 06708840195

E-mail: smartkapcsolo@gmail.com

Honlap: www.smart-kapcsolo.hu

 

Tárhelyszolgálató adatai:

Név: UNAS Online Kft.

Székhely: 9400 Sopron, Kőszegi út 14.

Elérhetőség: unas@unas.hu

A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE

Regisztráció és vásárlási folyamat adatai

A regisztráció és a vásárlás során az Érintettnek kötelezően meg kell adnia a következő személyes adatokat:

 • felhasználónév,

 • saját e-mail cím,

 • jelszó,

 • számlázási cím (számlázási név, utcanév, házszám, település, irányítószám),

 • szállítási cím (szállítási név, utcanév, házszám, település, irányítószám),

 • telefonszám.


Technikai adatok

A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: az Érintett bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak és melyeket a Vállalkozás rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer az Érintett külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal - törvény által kötelezővé tett esetek kivételével - össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag a Vállalkozás fér hozzá.

Cookiek

A Webáruházon tett látogatások során egy vagy több cookie-t – azaz egy-egy karaktersorozatot tartalmazó fájlt – küld a Vállalkozás a látogató számítógépére, amely(ek) révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz. Ezen cookie-k a Google által biztosítottak, felhasználásuk a Google Adwords rendszerén keresztül történik. Ezeket a cookie-kat csak egyes al-oldalak látogatása esetén küldjük el a látogató számítógépére, tehát ezekben csak az adott al-oldal meglátogatásának tényét és idejét tároljuk, semmilyen más információt nem.

Az így elküldött cookie-k felhasználása a következő: A külső szolgáltatók, közöttük a Google, ezen cookie-k segítségével tárolják, ha az Érintett korábban már látogatást tett a hirdető webhelyén, és ez alapján hirdetéseket jelenítenek meg az Érintett részére külső Vállalkozásk - közöttük a Google - partnereinek internetes webhelyein. Az Érintett a Google hirdetések kikapcsolására szolgáló oldalon tilthatják le a Google cookie-jait. (Azt is jelezheti az Érintett számára, hogy a Network Network Advertising Initiative leiratkozási oldalán a külső szolgáltatók cookie-jait is letilthatják.)

A letiltást követően a számukra nem fognak megjelenni személyre szabott ajánlatok a Vállalkozástól.Alkalmazott cookie-k:

 • Átmeneti (session) cookie: a session cookie-k az Érintett látogatása után automatikusan törlődnek. Ezek a cookie-k arra szolgálnak, hogy a Vállalkozás Honlapja hatékonyabban és biztonságosabban tudjon működni, tehát elengedhetetlenek ahhoz, hogy a Honlap egyes funkciói vagy egyes alkalmazások megfelelően tudjanak működni.

 • Állandó (persistent) cookie: állandó cookie-t is használ a Vállalkozás a jobb felhasználói élmény érdekében (pl. optimalizált navigáció nyújtása). Ezek a cookie-k hosszabb ideig kerülnek tárolásra a böngésző cookie file-jában. Ennek időtartama attól függ, hogy az Érintett az internetes böngészőjében milyen beállítást alkalmaz.

 • Jelszóval védett munkamenethez használt cookie.

 • Bevásárlókosárhoz szükséges cookie.

 • Biztonsági cookie.

Külső szerverek segítik a Honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását (Google Analytics). A mérési adatok kezeléséről az adatkezelők tudnak részletes felvilágosítást nyújtani az Érintett részére.

Elérhetőségük: www.google.com/analytics

Amennyiben az Érintett nem szeretné, hogy a Google Analytics a fenti adatokat az ismertetett módon és céllal mérje, telepítse böngészőjébe az ezt blokkoló kiegészítőt.

A legtöbb böngésző menüsorában található „Segítség” funkció tájékoztatást nyújt a böngészőben a cookie-k letiltásáról, új cookie-k elfogadásáról, új cookie-k beállításáról és egyéb cookie-k kikapcsolásáról.

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA, CÉLJA ÉS MÓDJA

Az adatkezelésre a www.smart-kapcsolo.hu oldalon (a továbbiakban: Webáruház) található internetes tartalmak az Érintett önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza az Érintett kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az Webáruház használata során közölt személyes adataik felhasználásra kerüljenek. Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. (Infotv.) 5.§ (1) bek. a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása alapján, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján kerül sor.

A hozzájárulást az Érintett az egyes adatkezelések tekintetében a Webáruház használatával, a regisztrációval, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.

Az adatkezelés célja a Webáruházon elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása. A Vállalkozás az Érintett által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a megrendelés teljesítése, házhoz szállítása, számlázás lehetővé tétele, kapcsolattartás, illetve ha az Érintett feliratkozott hírlevélre, akkor hírlevél küldés és az esetlegesen létrejövő szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében

Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja statisztikakészítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése, az Érintett jogainak védelme.

A Vállalkozás a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használja, illetve használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása - hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel - az Érintett előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges kizárólag.

Vállalkozás a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Érintett e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt az Érintett terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

A regisztráció során megadott személyes adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és annak kérelemre történő törléséig tart. Nem kötelező adatok esetén az adatkezelés az adat megadásának időpontjától a kérdéses adat kérelemre történő törléséig tart. A regisztráció Érintett általi törlésére, valamint Vállalkozás általi törlésére bármikor, az Általános Szerződési Feltételekben (a továbbiakban: ÁSZF) rögzített esetben és módon kerülhet sor.

A naplózott adatokat a rendszer – az utolsó látogatás dátumának kivételével, amelyet automatikusan felülír – a naplózás időpontjától számított 6 hónapig tárolja.

Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban (pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését, valamint a Webáruházon történő regisztráció során vagy egyéb módon adott további hozzájárulások alapján történő adatkezeléseket.

AZ ADATOKAT MEGISMERŐ SZEMÉLYEK KÖRE, ADATTOVÁBBÍTÁS, ADATFELDOLGOZÁS

Az adatokat elsődlegesen Vállalkozás, illetve Vállalkozás belső munkatársai jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át.

Az informatikai rendszer üzemeltetése, a megrendelések teljesítése, az elszámolás rendezése körében Vállalkozás Adatfeldolgozót (pl. rendszerüzemeltető, futárszolgálat, könyvelő) vehet igénybe.

Adatfeldolgozók megnevezése:

Tárhelyszolgáltató cég neve: UNAS Online Kft.

E-mail címe: unas@unas.hu

Székhelye: 9400 Sopron, Kőszegi út 14.

Az Adatfeldolgozó weboldal regisztrációs adatainak és a személyes adatok tárolását végzi,de a személyes adatok megismerésére nem jogosult.

 

Szállítmányozást végző cég neve: Foxpost Zrt.

E-mail címe: info@foxpost.hu

Székhelye: 3200 Gyöngyös, Batsányi utca 9.

Az Adatfeldolgozó a weboldalon megrendelt áru kiszállítását végzi. Ennek során az Adatfeldolgozó a vevő nevét, címét és a telefonszámát a postai küldemény feladását követő naptári év végéig kezelheti, ezt követően haladéktalanul törli.


Hírlevélküldő rendszert üzemeltető cég neve: UNAS Online Kft.

E-mail címe: unas@unas.hu

Székhelye: 9400 Sopron, Kőszegi út 14.

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött szerződés alapján közreműködik a hírlevelek kiküldésében. Ennek során az Adatfeldolgozó az érintett nevét és e-mail címét a hírlevélküdéshez szükséges mértékben kezeli, az érintett kérésére azt haladéktalanul törli.


A Smart-Kapcsoló Webáruház az Érintettek személyes adatait nyomon követhető módon és a jogszabályoknak megfelelően kezeli. A fentieken túl a személyes adatokat harmadik személyeknek csak és kizárólag az Érintett hozzájárulása esetén továbbítjuk, és csak hatósági megkeresések esetén adjuk ki.

ÉRINTETT JOGAI ÉS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

Az Érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Vállalkozás által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor módosíthatja azokat az ÁSZF-ben meghatározott módon.

Vállalkozás az Érintett kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá - az Érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Vállalkozás a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

Az érintett a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:

Levelezési cím: 7193 Regöly, Jókai utca 42.

Telefonszám: 06708840195

 

Az Érintett bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel a Vállalkozás munkatársához fordulhat a fenti elérhetőségeken keresztül.

Az Érintett bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni. Egyes adatait az Érintett a Webáruházon maga helyesbítheti; egyéb esetekben Vállalkozás a kérelem beérkezésétől számított 3 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Vállalkozás a szükséges időtartamig megőrzi.

Az Érintett kérheti adatainak zárolását. A Vállalkozás zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

A helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről az Érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az Érintett jogos érdekét nem sérti.

Ha a Vállalkozás az Érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

 

Az Érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. Vállalkozás a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Az Érintett az Info.tv., valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu) fordulhat vagy Bíróság előtt érvényesítheti jogait.

Amennyiben az Érintett a szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció során harmadik fél adatait adta meg vagy a Webáruház használata során bármilyen módon kárt okozott, a Vállalkozás jogosult az Érintettel szembeni kártérítés érvényesítésére. A Vállalkozás ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

HÍRLEVÉL

A Vállalkozás kiemelt figyelmet fordít az általa kezelt elektronikus levélcímek felhasználásnak jogszerűségére, így azokat csak az alábbiakban meghatározott módon használja fel (tájékoztató vagy reklám) e-mail küldésére.

Az e-mail címek kezelése elsősorban az Érintett azonosítását, a megrendelések teljesítése, szolgáltatások igénybe vétele során a kapcsolattartást szolgálja, így elsősorban ennek érdekében kerül sor e-mail küldésére.

A Vállalkozás által nyújtott szolgáltatások vagy az ÁSZF változása esetén a változásokra vonatkozó, valamint a Vállalkozás egyéb hasonló szolgáltatásaira vonatkozó tájékoztatást a Vállalkozás bizonyos esetekben elektronikus formában, e-mailben juttatja el az Érintettek részére. Az ilyen értesítéseket azonban a Vállalkozás nem használja reklámozási célra.

A regisztráció során megadott elektronikus levélcímekre hirdetést vagy reklámot (hírlevél) tartalmazó leveleket a Vállalkozás csak az Érintett kifejezett hozzájárulásával, a jogszabályi előírásoknak megfelelő esetekben és módon küld. A hírlevél direkt marketing elemekkel rendelkezik és reklámot tartalmaz. Vállalkozás a hírlevél igénybevétele során az Érintett által megadott adatokat kezeli.

Hírlevél esetében a Vállalkozás, mindaddig kezeli az Érintett hírlevél feliratkozása során megadott adatait, ameddig az Érintett a hírlevélről le nem iratkozik a hírlevél alján található „Leiratkozás” gombra kattintva vagy nem kéri a levételét a hírlevélre feliratkozók listájából emailben vagy postai úton. Leiratkozás esetén a Vállalkozás további hírleveleivel, ajánlataival nem keresi meg az Érintettet. Az Érintett bármikor ingyenesen leiratkozhat a hírlevélről és hozzájárulását visszavonhatja. A regisztrált felhasználóink a személyes oldalukra belépve is bármikor és ingyenes leiratkozhatnak a hírlevélről.

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

Vállalkozás rendszere az Érintettek aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatóak össze az Érintett által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat a Vállalkozás az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről az Érintettet tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

Vállalkozás kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

Vállalkozás fenntartja a jogot, hogy jelen Szabályzatot az Érintettek Honlap felületén történő előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően a z Érintettnek a Honlap további használatához el kell fogadnia a módosításokat, a Vállalkozás által, a Honlapon biztosított módon.